Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6

Το πρόγραμμα με μια ματιά

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα και το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η μεταφόρτωση γίνεται άμεσα όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

€ Τιμή εκκίνησης 34.90
Το Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 θα σας βοηθήσει να αυξήσετε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη μέγιστη δύναμή σας στις τρεις βασικές ασκήσεις με μπάρα (squat, πίεση πάγκου και deadlift) και παράλληλα να αυξήσετε τη μυϊκή σας μάζα.Ταυτόχρονα, θα έχετε τη δυνατότητα να εξασκήσετε  και να βελτιώσετε την τεχνική σας στις βασικές ασκήσεις μέσα από επαρκή αριθμό σετ και επαναλήψεων ανά εβδομάδα.

Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων δύναμης για αρχάριους (Starting Strength, Stronglifts 5×5 κ.ά.), η προοδευτική αύξηση του βάρους από προπόνηση σε προπόνηση γίνεται με τρόπο αυθαίρετο (συνήθως κατά 5 ή 2,5 κιλά). Το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό είναι ότι, αν ο ασκούμενος είναι πολύ δυνατός, κάποιες φορές το βάρος στην μπάρα δεν είναι αρκετό για να επιφέρει προσαρμογές. Αν πάλι ο ασκούμενος δεν είναι αρκετά δυνατός, η αύξηση του βάρους κατά πέντε κιλά από προπόνηση σε προπόνηση μπορεί να είναι υπερβολική.

Στο Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 η προοδευτική αύξηση του βάρους γίνεται μετά από δύο σετ που εκτελούνται ως τεστ σε κάθε άσκηση, έτσι ώστε να ξέρετε κάθε φορά που εκτελείτε μία από τις βασικές ασκήσεις, πόσο ακριβώς έχει δυναμώσει το σώμα σας.

Τα αρκτικόλεξα APRE σημαίνουν Auto-regulatory Progressive Resistance Exercise (Αυτορυθμιζόμενη Άσκηση Προοδευτικά Αυξανόμενης Αντίστασης). Τα πρωτόκολλα άσκησης APRE έλκουν την καταγωγή τους από τα προγράμματα άσκησης με βάρη για αποκατάσταση από τραυματισμούς, που πρώτος εφάρμοσε στη δεκαετία του 1940 ο στρατιωτικός χειρουργός  Thomas DeLorme. Στη δεκαετία του 1970, ένας άλλος ιατρικός ερευνητής, ο K.L. Knight τροποποίησε το αρχικό πρωτόκολλο του DeLorme, δημιουργώντας τους πίνακες αλλαγής του βάρους στην άσκηση ανάλογα με τον αριθμό επαναλήψεων που ήταν σε θέση να εκτελέσει ο ασκούμενος. Ο αθλητικός επιστήμονας Mel Siff παρουσίασε πρώτος διαφορετικά πρωτόκολλα APRE τριών, έξι και δέκα επαναλήψεων, στο βιβλίο του, Supertraining το 2000, ενώ το 2007 ο Bryan Mann, από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, παρουσίασε μία έρευνα βάση της οποίας ένα πρόγραμμα προπόνησης δύναμης βασισμένο σε πρωτόκολλο APRE αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα τυπικό πρόγραμμα γραμμικής περιοδοποίησης, για την αύξηση δύναμης μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων σε αθλητές του αμερικανικού football [1].

Το Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αυξήσετε δραματικά τη δύναμή σας μέσα σε λίγες εβδομάδες!

Σημειώσεις:

[1] J. Bryan Mann, A Programming Comparison: The APRE vs. Linear Periodization In Short Term Periods, 2011, https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/15836/Research.pdf?sequence=2 (ανακτ. Ιούλιος 2018)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε ασκούμενους που γνωρίζουν τον σωστό τρόπο εκτέλεσης των βασικών ασκήσεων με μπάρα!

 

Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6

Το πρόγραμμα με μια ματιά

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα και το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Η μεταφόρτωση γίνεται άμεσα όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 θα σας βοηθήσει να αυξήσετε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη μέγιστη δύναμή σας στις τρεις βασικές ασκήσεις με μπάρα (squat, πίεση πάγκου και deadlift) και παράλληλα να αυξήσετε τη μυϊκή σας μάζα.Ταυτόχρονα, θα έχετε τη δυνατότητα να εξασκήσετε  και να βελτιώσετε την τεχνική σας στις βασικές ασκήσεις μέσα από επαρκή αριθμό σετ και επαναλήψεων ανά εβδομάδα.

Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων δύναμης για αρχάριους (Starting Strength, Stronglifts 5×5 κ.ά.), η προοδευτική αύξηση του βάρους από προπόνηση σε προπόνηση γίνεται με τρόπο αυθαίρετο (συνήθως κατά 5 ή 2,5 κιλά). Το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό είναι ότι, αν ο ασκούμενος είναι πολύ δυνατός, κάποιες φορές το βάρος στην μπάρα δεν είναι αρκετό για να επιφέρει προσαρμογές. Αν πάλι ο ασκούμενος δεν είναι αρκετά δυνατός, η αύξηση του βάρους κατά πέντε κιλά από προπόνηση σε προπόνηση μπορεί να είναι υπερβολική.

Στο Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 η προοδευτική αύξηση του βάρους γίνεται μετά από δύο σετ που εκτελούνται ως τεστ σε κάθε άσκηση, έτσι ώστε να ξέρετε κάθε φορά που εκτελείτε μία από τις βασικές ασκήσεις, πόσο ακριβώς έχει δυναμώσει το σώμα σας.

Τα αρκτικόλεξα APRE σημαίνουν Auto-regulatory Progressive Resistance Exercise (Αυτορυθμιζόμενη Άσκηση Προοδευτικά Αυξανόμενης Αντίστασης). Τα πρωτόκολλα άσκησης APRE έλκουν την καταγωγή τους από τα προγράμματα άσκησης με βάρη για αποκατάσταση από τραυματισμούς, που πρώτος εφάρμοσε στη δεκαετία του 1940 ο στρατιωτικός χειρουργός  Thomas DeLorme. Στη δεκαετία του 1970, ένας άλλος ιατρικός ερευνητής, ο K.L. Knight τροποποίησε το αρχικό πρωτόκολλο του DeLorme, δημιουργώντας τους πίνακες αλλαγής του βάρους στην άσκηση ανάλογα με τον αριθμό επαναλήψεων που ήταν σε θέση να εκτελέσει ο ασκούμενος. Ο αθλητικός επιστήμονας Mel Siff παρουσίασε πρώτος διαφορετικά πρωτόκολλα APRE τριών, έξι και δέκα επαναλήψεων, στο βιβλίο του, Supertraining το 2000, ενώ το 2007 ο Bryan Mann, από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, παρουσίασε μία έρευνα βάση της οποίας ένα πρόγραμμα προπόνησης δύναμης βασισμένο σε πρωτόκολλο APRE αποδείχθηκε πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα τυπικό πρόγραμμα γραμμικής περιοδοποίησης, για την αύξηση δύναμης μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων σε αθλητές του αμερικανικού football [1].

Το Πρόγραμμα Δύναμης APRE 6 είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αυξήσετε δραματικά τη δύναμή σας μέσα σε λίγες εβδομάδες!

Σημειώσεις:

[1] J. Bryan Mann, A Programming Comparison: The APRE vs. Linear Periodization In Short Term Periods, 2011, https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/15836/Research.pdf?sequence=2 (ανακτ. Ιούλιος 2018)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε ασκούμενους που γνωρίζουν τον σωστό τρόπο εκτέλεσης των βασικών ασκήσεων με μπάρα!