Πρόγραμμα Υπερτροφίας – Τροποποιημένο Πρωτόκολλο DeLorme

Το πρόγραμμα με μια ματιά

 

€ Τιμή εκκίνησης 1.00

Προεπισκόπηση

Τι περιλαμβάνει η μεταφόρτωση

  1. Φύλλο εργασίας με προγραμματισμό αυτόματου υπολογισμού του βάρους που θα χρησιμοποιήσετε για κάθε άσκηση.